groepen
Nieuws
Team

Schooltijden & vakantierooster

Schooltijden groep 1 t/m 8
Op OBS De Weert werken we met het volgende continurooster;
Dag Lestijd  Pauze  Lestijd 
Maandag 08.30-12.15 uur 12.15-12.45 uur 12.45-14.30 uur
Dinsdag 08.30-12.15 uur 12.15-12.45 uur 12.45-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.15 uur
Donderdag 08.30-12.15 uur 12.15-12.45 uur 12.45-14.30 uur
Vrijdag 08.30-12.15 uur 12.15-12.45 uur 12.45-14.30 uur
Vakantieregeling
Let op: onze vakantieregeling kan afwijken van de landelijke regeling zoals die in agenda’s en op kalenders vermeld staat. Dit heeft te maken met het feit dat het basisonderwijs in Haaksbergen en Het Assink (voortgezet onderwijs) de vakanties
op elkaar afstemmen. Het Assink heeft vestigingen in regio Noord en Midden (Eibergen, Neede), zodat er wel eens geschoven wordt.

Wilt u deze gegevens noteren, zodat u met de planning van uw vakantie(s) met onze vakantieregeling rekening kunt houden? Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig.
In verband hiermee kan er daarom alleen bij uitzonderingen vrijaf gegeven worden.
Vraagt u dus geen verlof om redenen, bijv. vakantie, waarvan u zelf weet dat daarvoor geen mogelijkheid is.

Vakantierooster  2016-2017

Veel ouders / verzorgers willen graag de vakantieplanning voor volgend schooljaar weten i.v.m. het boeken van vakanties of plannen van andere zaken. Hierbij de planning voor volgend schooljaar, opgesteld door de vakantiecommissie (gemeente Haaksbergen en directeur uit stichting Keender), goedgekeurd door de MR van OBS de Weert.

Herfstvakantie;                        17 okt. t/m 21 okt. 2016
Kerstvakantie;                          26 dec. 2016 t/m 6 jan. 2017
Voorjaarsvakantie;                  27 feb. t/m 3 mrt. 2017
Pasen;                                       17 apr. 2017
Meivakantie;                            24 apr. t/m 5 mei 2017
Hemelvaart;                             25 en 26 mei 2017
Pinksteren;                               5 juni 2017
Zomervakantie;                       17 jul. t/m 25 aug. 2017

CONTACT

OBS De Weert
Bartokstraat 21
7480 AC Haaksbergen
Tel.:053 - 572 28 74
Verstuur mail