groepen
Nieuws
Team

Ouderraad

Alle ouders van kinderen, die als leerling zijn ingeschreven op RKBS De Troubadour, zijn lid van de oudervereniging en vormen onze achterban. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging heeft, zoals iedere vereniging, statuten. Deze statuten kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Wat doet de ouderraad?

  • zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders
  • optreden als vertegenwoordiger van de ouders t.o.v. het team en andere mensen die met school te maken hebben
  • assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten
  • zorgen voor extra financiën zodat extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden

De ouderraad is er dus niet alleen om festiviteiten te organiseren. Om een indruk te geven van waar wij over praten met het team: verkeersveiligheid, sfeer in de groepen, pesten/pestbeleid, sociale weerbaarheid, toekomstige fusie en onderwijszaken. Er zijn dus veel zaken waar we over praten c.q. meepraten. Om onze taken goed uit te kunnen oefenen is regelmatig contact met de ouders noodzakelijk. Dat contact vindt plaats via de nieuwsbrieven, schoolkrant, thema-avonden en andere evenementen.

Oudercontactpersoon

De ideale samenstelling van de ouderraad is dat er van elke groep een ouder in de ouderraad zit. Die ouder is dan oudercontactpersoon. Deze oudercontactpersoon kunt u aanspreken voor informatie over de ouderraad. Mocht u iets bespreekbaar willen maken, dan kan de oudercontactpersoon dit namens u doen in een van onze vergaderingen.

Funtioneren

Gemiddeld vergaderen wij eens in de 6 weken, ’s avonds op school. Vanuit het team is de directeur aanwezig tijdens de vergaderingen. Heeft u vragen over onze werkzaamheden of wilt u helpen dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen.

Wat doen wij zoal met uw ouderbijdrage?

Wellicht is het goed om nog eens onder uw aandacht te brengen wat er zoal van de ouderbijdrage betaald wordt: Sinterklaas cadeautjes, schoolreisjes (gedeeltelijk), Kerstviering, Paasviering, carnaval etc. Dit kunnen we allemaal doen met het geld dat wij ontvangen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat neemt niet weg dat ideeën om meer geld binnen te krijgen voor bepaalde zaken welkom zijn. De ideeën daarvoor kunt u kwijt bij de leden van de ouderraad. Aarzel daar vooral niet mee want we willen graag leuke dingen organiseren voor de kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op € 27,50. In september ontvangt u een factuur. U bent dus niet verplicht deze bijdrage te betalen.

Het niet voldoen van deze bijdrage kan wel betekenen dat wij besluiten de kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen, uit te sluiten van deelname aan de activiteiten. Dit zouden wij ten zeerste betreuren en wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Aan de andere kant gaan wij er echter vanuit dat u begrijpt dat met uw ouderbijdrage het uw kind is dat meedoet met de activiteiten. Met andere woorden: u betaalt dus niet voor de kinderen waarvan de ouders niet betalen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor u niet kunt betalen. Voor niet draagkrachtige ouders voorzien de statuten van de oudervereniging. Daarover kunt u contact opnemen met de penningmeester. Is het bedrag van € 27,50 te veel om in één keer te betalen, dan kunt u bijvoorbeeld in overleg met de penningmeester een betaalschema afspreken.

Graag stellen wij de leden van onze ouderraad aan u voor:

Voorzitter: Marcel Bos

Oudercontactpersoon: groep 2 & 4

marcel

Penningmeester: Mariska Bergsma-Rouwenhorst

Oudercontactpersoon: groep 3 & 6

mariska

Ondersteunend penningmeester: Stella Kamperman-Hoogeveen

Oudercontactpersoon: groep 2

stella

Secretariaat: Saskia Morssinkhof

Oudercontactpersoon: groep 3

saskia

Lid ouderraad: Hannajet Aoulad ben Arroun

Oudercontactpersoon: groep 1 & 3

hannajet

Lid ouderraad: Jasper Westerhof

Oudercontactpersoon: groep 5 & 7

jasper

Lid ouderraad: Gerdien Freriksen

Oudercontactpersoon: groep 1 & 2

gerdien

Lid ouderraad: Nicole Nergiz

Oudercontactpersoon: groep 2 & 4

nicole

Lid ouderraad: Samantha Japink

Oudercontactpersoon: groep 4

 

 

CONTACT

OBS De Weert
Bartokstraat 21
7480 AC Haaksbergen
Tel.:053 - 572 28 74
Verstuur mail