groepen
Nieuws
Team

Medezeggenschapsraad

De MR-leden van OBS De Weert zijn:

Voorzitter; Erik ten Elshof Ouder
Secretaris; Saskia Manenschijn Personeel
Leden; Renate Bos Ouder
Paul ten Bruggencate Personeel
Adviserend lid; Ina Haarhuis Ouder
Wilma Veelers Waarnemend directeur

Vergaderdata

De MR vergadert ca. zes keer per schooljaar over allerlei onderwijskundige en organisatorische schoolaangelegenheden. Bij elke vergadering is de directeur van de school aanwezig.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Om onderwerpen op de agenda van de MR te plaatsen kunt u contact opnemen met een van de huidige MR-leden.

Als u een vergadering wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR. U zit dan als toehoorder bij een vergadering.

Elke vergadering is op OBS de Weert van 19.30 uur- 21.30 uur.

De vergaderdata voor schooljaar 2016-2017 zijn:

CONTACT

OBS De Weert
Bartokstraat 21
7480 AC Haaksbergen
Tel.:053 - 572 28 74
Verstuur mail